• Per 1 December 2020 is er een nieuwe versie (V5) van het algemene protocol....

    Coronoa Protocol Algemeen V5

    Recente aanpassingen zijn rood gemarkeerd.
    Vanaf maandag 18 mei 2020 zijn de eerste trainingen in De Vrolijkheid en Bubbels weer begonnen onder restrictie van de coronamaatregelen. Om het zwemmen op een Corona-verantwoorde manier te laten verlopen zijn per afdeling protocollen opgesteld. Vanaf het nieuwe seizoen ’20-’21 is dit SWOL-brede protocol Corona verantwoord zwemmen opgesteld en daarmee zijn de afdelingsprotocollen vervallen. Waar nodig communiceert de afdeling naar zijn/haar leden over afdelingsspecifieke afspraken. Dit protocol is van toepassing voor alle zwemmers, trainers, vrijwilligers en degenen die betrokken zijn bij de activiteiten van SWOL 1894.

    De regels en protocollen van het RIVM, NOC-NSF, KNZB en van de zwembaden De Vrolijkheid (Optisport Zwolle) en Bubbels zijn in dit protocol gevolgd. Indien noodzakelijk zal dit protocol aangepast worden bij versoepeling of verscherping van de maatregelen. Het protocol is naar alle leden gemaild en op de website van SWOL gepubliceerd. Met name leden die onder de risicogroep vallen worden op het hart gedrukt een weloverwogen besluit te nemen om deel te nemen aan onze activiteiten. SWOL 1894 zal er alles aan doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden tijdens deze activiteiten.

  • speurtocht W 10%
rfwbs-slide