• Aanmelding lidmaatschap SWOL 1894

  • speurtocht M 33%
  • Toelichting bij de automatische incasso

    Door het aanvinken verklaart u akkoord te gaan met het incasseren door SWOL 1894 van alle bij SWOL 1894 aangeschafte producten of diensten van bovenstaande IBAN, daarbij verklaart u ook een geldig IBAN nummer te hebben opgegeven waarvoor u gemachtigd bent. Het opgeven van een onjuist IBAN is strafbaar. Voorts stemt u toe dat SWOL 1894 het opgegeven e-mailadres kan gebruiken voor communicatiedoeleinden richting u als lid. Het lidmaatschap wordt voor ten minste één jaar aangegaan. Bij opzegging in het eerste jaar is de contributie voor het volledige eerste jaar verschuldigd. Het nieuwe lid aanvaardt het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.Z.B. Overschrijvingskosten van een andere K.N.Z.B. vereniging zijn voor rekening van het nieuwe lid. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. Voor wijzigingen of opzeggingen kunt u het wijzigingsformulier of opzegformulier gebruiken, verkrijgbaar op www.swol1894.nl. U gaat akkoord met het gebruik door SWOL 1894 van uw e-mailadres om u te informeren over SWOL 1894 aangelegenheden.

rfwbs-slide