• Informatie basisgroepen

  Over de basisgroep

   

  De basisgroep is de breedste afdeling binnen SWOL1894 waar alle nieuwe leden in de basisschoolleeftijd kunnen instromen. Bij de basisgroep maak je op leuke en speelse wijze kennis met de verschillende facetten van de zwemsport en leer je de basistechniek van het zwemmen verbeteren.

  Voor beginners en de jongste kinderen starten we met een voorprogramma, waarin veel aandacht is voor het aanleren van een goede zwemtechniek en zwemvaardigheid.

    Daarna gaan we verder met het sterrenplan van de KNZB. Gedurende deze training maken zij kennis met de diverse aspecten van de zwemsport in verschillende modules. Hierbij zijn de andere afdelingen (wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, masters en conditie) van de vereniging nauw betrokken en zij helpen ook bij de trainingen in de vorm van demonstraties en clinics.

  Het sterrenplan in ingedeeld in de volgende modules

  §  Synchroonzwemmen

  §  Waterpolo

  §  Wedstrijdzwemmen

  §  Ik kan mijn sport lang volhouden

  §  Ik sport samen met anderen

   

  Groepsindeling

  Momenteel kunnen kinderen die bij onze vereniging instromen zowel bij Bubbels Bewegen als bij de Vrolijkheid starten en daarna bij hetzelfde zwembad blijven tot de leeftijd van 12 jaar.

   

  Vanaf 2021-2022 willen we dit aanpassen: alle beginnende zwemmers starten in bubbels bewegen en kunnen daarna doorstromen naar hetzij de tweede groep van de bubbels hetzij de Vrolijkheid. In ieder geval vanaf de leeftijd van 10 jaar zwemmen alle kinderen in de Vrolijkheid.

   

  Het jaar 2020-2021 zal een overgangsjaar zijn: kinderen die zich nieuw aanmelden zullen starten in Bubbels Bewegen. Met de kinderen die nu zwemmen in de bubbels zal in overleg met de ouders na de zomervakantie een plan gemaakt worden hoe zij verder gaan.

   

  Zwembad De Vrolijkheid

         Zwembad Bubbels Bewegen

  Basisgroep 1

  < 8 jaar met zwemdiploma A en B

          Groep 1

  < 9 jaar met zwemdiploma A en B

  Basisgroep 2

  8 – 10 jaar met zwemdiploma A en B

          Groep 2

  9 – 12 jaar met zwemdiploma A en B

  Basisgroep 3

  10 – 12 jaar met zwemdiploma A en B

   

   

   

   

  Zwembad Bubbels Bewegen

           Trainingsplan

  Basisgroep 1

  < 8 jaar met zwemdiploma A en B

   

  Voortraining zwemvaardigheid

  Basisgroep 2   

  5-10 jaar na BG 1

   

  Sterrenplan 1

   

   

   

   

  Zwembad  de Vrolijkheid

  Basisgroep 2

  < 8 jaar met zwemdiploma A en B

   

  Sterrrenplan 1

  Basisgroep 3

  10 – 12 jaar met zwemdiploma A en B

   

  Sterrenplan 2

  REZ

  12-20 jaar

   

  REZ training

   

   

   

   

   

  Inschrijfformulier

  Voor het inschrijfformulier klik hier en voor informatie betreffende de contributie klik hier.

 • Afdelingsbestuur

  Commissie basisgroepen

   

   

  Voorzitter                                         Diny van Zoeren

                                                           voorzitter.basisgroepen@swol1894.nl

   

  Penningmeester                               Johan van Wezenberg

                                                           penningmeester.zwemmen@swol1894.nl

   

  Jeugdcoördinator basisgroepen         Marlies Witteveen

                                                           jeugdcoordinator.basisgroepen@swol1894.nl

   

  Trainerscoördinator basisgroepen     Renee Beukers

                                                          

  Coördinator Bubbels                         Joanne Wenneker

   

  Coördinator REZ                                Peter ter Horst

   

  Trainers vertegenwoordiger              Wietske Schraa

   

  Organisatie

  Jeugdcoördinator

  Gedurende de trainingen is er altijd iemand aanwezig (de jeugdcoördinator of de voorzitter) waarbij u terecht kunt met vragen of suggesties. Ook zullen er gedurende het jaar een of meerdere ouderavonden worden georganiseerd. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met het bestuur.

   

  Trainingscoördinator

  De trainerscoordinator zal het verloop van trainingen coordineren, het trainingsschema bewaken  en de aanwezigheid van de trainers coördineren. Hij/zij is vooral een aanspreekpunt voor de trainers. 

   

  Trainers

  Wij zijn heel bij met een groep van enthousiaste en deskundige trainers. Zij zijn allemaal vrijwilligers en zetten zich elke week weer in om uw kind een leuke en goede training te geven. We hopen dat u dit kunt waarderen en wij vragen op onze beurt aan u en uw kind om dan ook om onze basisregels te respecteren zodat een ieder een leuke trainingstijd heeft.

   

  Vrijwilligers

  Om de trainingen en de activiteiten op een veilige en vooral ook leuke manier te laten verlopen zijn veel (hulp) trainers en andere vrijwilligers nodig. SWOL1894 is dan ook erg blij met de inzet van onze trainers en andere vrijwilligers. Echter we kunnen het niet alleen en we willen dan ook een oproep doen aan alle ouders om ook een bijdrage te leveren, hetzij als (hulp)trainers, bijhouden van de presentielijst, hulp bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, bijhouden van de website, certificaten maken, koffierondje voor de trainers, afsluiting feesttraining of als bestuurslid. U kunt voor informatie en aanmelden terecht bij de voorzitter, jeugdcoördinator of een van de commissieleden.

 • Doorstroming

  Doorstroming naar volgende groep

  De basisgroepen zijn verdeeld in 3 leeftijdsgroepen, afhankelijk van leeftijd en zwemvaardigheden. Op vastgestelde momenten in het jaar zal door de  trainerscoördinator en de trainers worden gekeken of uw kind er aan toe is om door te stromen naar een volgende groep. Dit zal altijd gedaan worden in overleg met kind en ouders.

  Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind iom de trainerscoordinator tussentijds doorschuift naar een andere baan zonder dat hij/zij naar een volgende groep gaat.

  .

  Vanaf 12 jaar  stromen alle kinderen die niet doorgaan naar een wedstrijdafdeling door naar de recreanten in de Vrolijkheid. 

   

  Recreanten

  Indien uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en geen ambitie heeft voor één van bovenstaande afdelingen is zij/hij zeer welkom om verder te blijven trainen bij de recreanten. Dit is 1 x per week op de maandagavond voor alle zwemmers van 12 tot 20 jaar, waarbij een ieder op zijn eigen niveau kan blijven werken aan conditie en zwemtechniek.

   

  Behoudens doorstroming binnen de basisgroepen is het ook mogelijk om door te gaan naar één van de andere afdelingen binnen Swol: synchroonzwemmen, waterpolo of wedstrijdzwemmen. De criteria hiervoor en de regels zijn per afdeling anders:

   

  Synchroon zwemmen

  Voor Synchroonzwemmen gelden toelatingscriteria die door de trainers van synchroonzwemmen  beoordeeld zullen worden en plaatsing is dus niet automatisch. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat de trainingen van synchroonzwemmen aanzienlijk zwaarder zijn dan de trainingen van de basisgroep. Mocht uw kind belangstelling hebben om bij het synchroonzwemmen te gaan, dan raden we u aan contact op te nemen met de voorzitter van synchroonzwemmen (voorzitter.synchroon@swol1894.nl) en u kunt ook altijd overleggen met de trainerscoördinator.

   

  Wedstrijdzwemmen

  Ook hiervoor gelden toelatingscriteria. Regelmatig zal een trainer of trainster van het wedstrijdzwemmen bij de trainingen van de basisgroepen aanwezig zijn en met uw kind en u contact opnemen als zij uw kind in aanmerking vinden komen voor de wedstrijdgroep..

  Als uw kind voor het wedstrijdzwemmen wordt uitgenodigd kan zij/hij enkele keren komen proefzwemmen op de woensdagavond.

  Ook hier moet u er rekening mee houden dat de trainingen intensiever en frequenter zijn dan bij de basisgroepen. Ook kunt u zelf contact opnemen met  de jeugd- of trainerscoördinator van de basisgroep. 

   

  Waterpolo

  Hierbij worden geen selectiecriteria gehanteerd: ieder kind vanaf de leeftijd van 7 jaar is welkom bij de minioren. Hij/zij traint dan 1 x per week op donderdag bij de waterpolo en 1 x per week bij de basisgroepen op maandag in de Vrolijkheid. Dit laatste om de zwemtechnieken die ook nodig zijn voor de waterpolo goed aan te leren. Dit gaat door totdat uw kind 12 jaar is of in overleg eerder. Indien uw kind wil gaan meedoen met de waterpolo minioren kunt u hem/haar opgeven via de website bij de waterpolo of dit aangeven bij de trainer of voorzitter. rfwbs-slide