• Informatie basisgroepen

  De basisgroep is de breedste afdeling binnen SWOL1894 waar alle nieuwe leden in de basisschoolleeftijd kunnen instromen. Bij de basisgroep maak je op leuke en speelse wijze kennis met de verschillende facetten van de zwemsport en leer je de basistechniek van het zwemmen verbeteren.
  Voor de trainingen wordt o.a. gebruik gemaakt van het sterrenplan van de KNZB.
  Hierbij maken de kinderen gedurende het jaar in verschillende modules kennis met alle aspecten van de zwemsport

  • Synchroonzwemmen
  • Waterpolo
  • Wedstrijdzwemmen
  • Ik kan mijn sport lang volhouden
  • Ik sport samen met anderen


  Uiteraard wordt dit aangepast aan de leeftijd en het niveau van het kind.
  De andere afdelingen (wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, masters en conditie) van de vereniging zijn nauw betrokken bij de basisgroepen en helpen ook bij de trainingen.

  De afdeling recreanten is er voor de zwemmers binnen SWOL1894 van 12 jaar t/m 20 jaar. Het doel van de training is je basistechniek van het zwemmen verder te verbeteren en te bouwen aan je conditie. Doel tijdens de trainingen is vooral plezier houden in het zwemmen! Tijdens onze trainingen maken wij gebruik van de methode techniekschool en techniekacademie van de KNZB.

  Inschrijfformulier

  Voor het inschrijfformulier klik hier en voor informatie betreffende de contributie klik hier.

 • Organisatie

  Jeugdcoördinator
  Gedurende de trainingen is er altijd iemand aanwezig (de jeugdcoördinator) waarbij u terecht kunt met vragen of suggesties. Ook zullen er gedurende het jaar een of meerdere  ouderavonden worden georganiseerd. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met het bestuur. Momenteel is deze functie vacant en wordt waargenomen door de voorzitter.

  Trainingscoördinator
  De trainerscoördinator zal het verloop van trainingen coördineren, het trainingsschema bewaken  en de aanwezigheid van de trainers coördineren. Hij/zij is vooral een aanspreekpunt voor de trainers.  

  Trainers
  Wij zijn heel bij met een groep van enthousiaste en deskundige trainers. Zij zijn allemaal vrijwilligers en zetten zich elke week weer in om uw kind een leuke en goede training te geven. We hopen dat u dit kunt waarderen en wij vragen op onze beurt aan u en uw kind om dan ook om onze basisregels te respecteren zodat een ieder een leuke trainingstijd heeft.

  Vrijwilligers
  Om de trainingen en de activiteiten op een veilige en vooral ook leuke manier te laten verlopen zijn veel (hulp) trainers en andere vrijwilligers nodig. SWOL1894 is dan ook erg blij met de inzet van onze trainers en andere vrijwilligers. Echter we kunnen het niet alleen en we willen dan ook een oproep doen aan alle ouders om ook een bijdrage te leveren, hetzij als (hulp)trainers, bijhouden van de presentielijst, hulp bij activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, bijhouden van de website, certificaten maken, koffierondje voor de trainers, afsluiting feesttraining of als bestuurslid. U kunt voor informatie en aanmelden terecht bij de jeugdcoördinator of bij het bestuur.

 • Doorstroming

  Doorstroming naar volgende groep
  De basisgroepen zijn verdeeld in 3 leeftijdsgroepen, afhankelijk van leeftijd en zwemvaardigheden. Op vastgestelde momenten in het jaar zal door de  trainerscoördinator en de trainers worden gekeken of uw kind er aan toe is om door te stromen naar een volgende groep. Dit zal altijd gedaan worden in overleg met kind en ouders.
  Daarnaast kan het voorkomen dat uw kind iom de trainerscoördinator tussentijds doorschuift naar een andere baan zonder dat hij/zij naar een volgende groep gaat.
  In de Vrolijkheid trainen alle groepen, waarbij groep 3 en de recreanten op een later tijdstip trainen (zie boven). In de Bubbels is de training verdeelt in 2 tijdstippen, tot 9 jaar en van 9-12 jaar. In overleg met de trainers en ouders zal echter vanaf ongeveer de leeftijd van 10 jaar gekeken worden of uw kind al in aanmerking kan komen voor doorstroming naar groep 3 in de Vrolijkheid.
  Vanaf 12 jaar  stromen alle kinderen die niet doorgaan naar een wedstrijdafdeling door naar de recreanten in de Vrolijkheid.  

  Recreanten
  Indien uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en geen ambitie heeft voor één van bovenstaande afdelingen is zij/hij zeer welkom om verder te blijven trainen bij de recreanten. Dit is 1 x per week op de maandagavond voor alle mensen van 12 tot 20 jaar, waarbij een ieder op zijn eigen niveau kan blijven werken aan zijn conditie en zwemtechniek

  Behoudens doorstroming binnen de basisgroepen is het ook mogelijk om door te gaan naar één van de andere afdelingen binnen Swol: synchroonzwemmen, waterpolo of wedstrijdzwemmen. De criteria hiervoor en de regels zijn per afdeling anders:

  Synchroon zwemmen
  Voor Synchroonzwemmen gelden toelatingscriteria die door de trainers van synchroonzwemmen  beoordeeld zullen worden en plaatsing is dus niet automatisch. Ook dient u zich ervan bewust te zijn dat de trainingen van synchroonzwemmen aanzienlijk zwaarder zijn dan de trainingen van de basisgroep. Mocht uw kind belangstelling hebben om bij het synchroonzwemmen te gaan, dan raden we u aan contact op te nemen met de voorzitter van synchroonzwemmen (voorzitter.synchroon@swol1894.nl) en u kunt ook altijd overlegggen met de trainerscoördinator.

  Wedstrijdzwemmen
  Ook hiervoor gelden toelatingscriteria. Regelmatig zal een trainer of trainster van het wedstrijdzwemmen bij de trainingen van de basisgroepen aanwezig zijn en met uw kind en u contact opnemen als zij uw kind in aanmerking vinden komen voor de wedstrijdgroep..
  Als uw kind voor het wedstrijdzwemmen wordt uitgenodigd kan zij/hij enkele keren komen proefzwemmen op de woensdagavond.
  Ook hier moet u er rekening mee houden dat de trainingen intensiever en frequenter zijn dan bij de basisgroepen. Ook kunt u zelf contact opnemen met  de jeugd- of trainerscoördinator van de basisgroep.  

  Waterpolo
  Hierbij worden geen geen selectiecriteria gehanteerd: ieder kind vanaf de leeftijd van 7 jaar is welkom bij de minioren. Hij/zij traint dan 1 x per week op donderdag bij de waterpolo en 1 x per week bij de basisgroepen op maandag in de Vrolijkheid. Dit laatste om de zwemtechnieken die ook nodig zijn voor de waterpolo goed aan te leren. Dit gaat door totdat uw kind 12 jaar is of in overleg eerder. Indien uw kind wil gaan meedoen met de waterpolo minioren kunt u hem/haar opgeven via de website bij de waterpolo of dit aangeven bij de jeugdcoördinator van de waterpolo Marcel Boere.

rfwbs-slide