SWOL 1894 zoekt met spoed financiele versterking

ALG

Beste leden,

Met spoed zijn we op zoek naar twee mensen met een financiële achtergrond/interesse. Onze huidige hoofd administratie moet helaas stoppen vanwege uitbreiding van haar eigen werkzaamheden, en de huidige penningmeester heeft aangegeven binnen het bestuur over te willen stappen naar de functie algemeen bestuurslid. Hieronder de functieomschrijvingen, maar voor meer informatie kun je natuurlijk terecht bij de huidige penningmeester Henk Boswinkel via penningmeester@swol1894.nl.

 

Functiebeschrijving Penningmeester Swol1894


De penningmeester van Zwemvereniging SWOL 1894 maakt onderdeel uit van het bestuur van de vereniging en ondersteunt het bestuur bij het nemen van financiële beslissingen en het realiseren van de vooraf gezamenlijk vastgestelde financiële doelstellingen. De penningmeester kent de volgende kerntaken:


Beleidsmatig:

 • op financieel vlak ondersteunen van het bestuur
 • opstellen van de begroting (november/december)
 • adviseren over de contributie voor het komende seizoen (obv begroting) (december)
 • verzorgen van de subsidie aanvraag (mei)
 • opstellen van het financiële jaarverslag (januari/februari)
 • presenteren van het jaarverslag en de begroting op de algemene ledenvergadering (februari/maart)
 • begeleiden van de kascommissie voor de jaarlijkse kascontrole (januari/februari)
 • geven van financieel advies aan bestuur en afdelingen (penningmeesters)
 • onderhouden van relatie met gerelateerde partijen (KNZB, verhuurder, gemeente, sponsoren, bank, etc.)

 

De geschatte tijdsbesteding is 1 tot 2 dagen per maand, waarvan 1 keer per vier weken een bestuursvergadering.

 

Functiebeschrijving Financiële administratie SWOL 1894


Algemene kenmerken:

De financiële administratie van Zwemvereniging SWOL 1894 maakt onderdeel uit van de ondersteunende afdelingen binnen SWOL 1894. De financiële administratie maakt geen deel uit van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van SWOL 1894 en is daarmee niet belast met bestuurstaken. Het betreft een vrijwilligersfunctie

SWOL 1894 kent 5 afdelingen (zwemafdeling, waterpoloafdeling, synchroonzwemmen, masters & conditiezwemmen en verenigingsruimte). Elke afdeling kent een eigen penningmeester met een eigen begroting. Elke afdelingsvoorzitter is financieel verantwoordelijk voor zijn/haar eigen afdeling. Inkomende facturen gaan via de afdelingsvoorzitter naar de afdelingspenningmeester voor betaling. De penningmeester van de afdeling zorgt zelf dat de betaling wordt ‘klaargezet’. De (centrale)penningmeester autoriseert deze betaling. De financiële administratie zorgt voor de feitelijke uitvoering van de betaling.

De financiële administratie ondersteunt de penningmeester die belast is met de beleidsmatige taken. Zelf is de financiële administratie belast met de operationele taken:


Operationeel (doorlopend):

 • beheren van de financiële administratie in Sportlink
 • rekeningen- en vermogensbeheer (cash management)
 • autoriseren van de betalingen (klaargezet door de afdelingen)
 • uitvoeren van betalingen (crediteurenbeheer)
 • versturen van sponsorfacturen
 • versturen van aanmaningen (debiteurenbeheer)


Aanvullende informatie:

SWOL 1894 maakt gebruik van Sportlink. Een integraal leden-, contributie- en financieeladministratiesysteem, welke gekoppeld is aan de ledenadministratie van de KNZB. Het systeem kent diverse autorisaties en is daarmee geschikt tot het opknippen van de functie (beleidsmatig en operationeel) of het uitbesteden van de financieel administratieve taken aan de afdelingen.

 

De geschatte tijdsbesteding is 1 tot 2 dagen per maand.