Lid worden?

Op deze pagina vind je alle informatie over wat het inhoudt om lid te worden van Swol1894.

 

Contributie 2019 

 

De contributie opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

· Verenigingscontributie SWOL 1894 
· Afdelingscontrinbutie SWOL 1894 
· Verenigingscontributie KNZB 
· Evt. Startvergunning KNZB 

 

SWOL 1894 int de verschuldigde contributie maandelijks bij haar leden. De verschuldigde KNZBcontributie en evt. startvergunning KNZB zal in januari van elke jaar geïnt worden of bij start van het lidmaatschap. De totale contributie bij Swol 1894 bestaat uit een verenigingscontributie en een afdelingscontributie. Als je een keer meer dan standaard wilt trainen betaal je daarvoor een toeslag. Je kunt maximaal 1 keer per jaar wisselen tussen wel en geen extra training. Ieder lid dient de contributie per maand per automatische incasso te voldoen. Er is een digitaal formulier om een wijziging van bankrekeningnummer door te geven, klik hier voor dat formulier. 

 

In de onderstaande tabel staat de contributie voor 2019. Alle contributiebedragen zijn hier weergegeven per maand met uitzondering van de eenmalige inschrijfkosten en de KNZB contributie.

 

KNZB bonds- en startgelden 2019: 

· Contributie voor elk lid zonder startvergunning € 13,10
· Contributie voor elk lid onder 12 jaar met een startvergunning € 14,90
· Contributie voor elk lid van 12 jaar en ouder met een startvergunning € 48,00

 

SWOL 1894 verenigings- en afdelingscontributie 2019 (geldend tot vaststelling contributie in ALV 2020): 

 

Omschrijving Bedrag
Verenigingscontributie (voor ieder lid) €   3,00
   
Masters Standaard 2x trainen(aanvullende afdelingscontributie) € 16,58
Toeslag extra training(optioneel) €   5,90
   
Conditiezwemmers Standaard 1x trainen(aanvullende afdelingscontributie) € 11,83
Toeslag extra training(optioneel) €   4,54
   
Basisgroepen & Recreanten(aanvullende afdelingscontributie) € 13,73
Toeslag extra training (optioneel) €   4,54
   
Wedstrijdzwemmen (aanvullende afdelingscontributie) € 24,91
   

Synchroonzwemmen (aanvullende afdelingscontributie)

Bijdrage (verplicht) Daphinia kamp

€ 43,48

€   4,17

   

Waterpolo (aanvullende afdelingscontributie)

Selectietoeslag (heren-en damesselectie)

€ 25,46

€   6,43

   
Wedstrijden lidmaatschap (voor Mas/WZ) per maand (zonder trainingen, excl verenigingscontributie) €   3,56
   
Eenmalige inschrijfkosten € 15,00

 

Gezinskorting
Voor ieder derde of vierde betalende Swol lid van een gezin zal de verenigingscontributie niet in rekening worden gebracht. Voorwaarden voor aanspraak op gezinskorting zijn:

  • De leden wonen op hetzelfde adres; en
  • De contributie wordt gezamenlijk betaald via een automatische incasso door het gezinshoofd; en
  • Gezinskorting dient zelf te worden aangevraagd bij de ledenadministratie


Algemeen

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één jaar en kan op elk moment in gaan.
  • Bij opzegging in het eerste jaar is de contributie voor het volledige jaar verschuldigd
  • Daarna kunt u opzeggen per 1e van de maand, met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand
  • Het nieuwe lid aanvaardt het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.Z.B., de kosten voor dit lidmaatschap worden bij aanvang geïncasseerd, jaarlijks wordt deze geïncasseerd in januari
  • Overschrijvingskosten van een andere vereniging zijn voor rekening van het nieuwe lid
  • Voor wijzigingen of opzegging kunt u onderstaand wijzigings- of afmeldingsformulier gebruiken
  • U gaat akkoord met het gebruik door Swol 1894 van uw e‐mailadres om u te informeren over Swol 1894 aangelegenheden

 

Contactgegevens ledenadministratie
Swol 1894 T.a.v. Ledenadministratie
Postbus 1102 8001 BC Zwolle
Ledenadministratie@swol1894.nl