IBAN wijzigen

Door het invullen en versturen van onderstaande formulier kan u aan de ledenadministratie een wijziging van uw IBAN doorgeven. Het is tevens verplicht om uw e-mail adres op te geven, welke Swol1894 uitsluitend zal gebruiken voor het versturen van relevante informatie of aankondigingen. Voor vragen over de contributie verzoeken wij u vriendelijk om contact met de penningmeester op te nemen op: penningmeester@swol1894.nl.

 

Door het aanvinken verklaart u akkoord te gaan met het incasseren door Swol1894 van alle bij Swol1894 aangeschafte producten of diensten van bovenstaande IBAN, daarbij verklaart u ook een geldig IBAN nummer te hebben opgegeven waarvoor u gemachtigd bent. Het opgeven van een onjuist IBAN is strafbaar. Voorts stemt u toe dat Swol1894 het opgegeven e-mail adres kan gebruiken voor communicatiedoeleinden richting u als lid.