Afmeldingsformulier

Het lidmaatschap wordt voor ten minste één jaar aangegaan. Bij opzegging in het eerste jaar is de
contributie voor het volledige eerste jaar verschuldigd. Daarna kunt u opzeggen per 1e dag van een nieuwe
maand, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.

Vul hier in voor welke training(en) u zich wilt afmelden.
Vul hier in hoeveel keer u per week zwom.
Vul hier in voor welke training(en) u zich wilt afmelden.
Vul hier in voor welke training(en) u zich wilt afmelden.